Ban Chấp hành

1. Bà  Hồ Kim Liên – Chủ tịch

CT HĐQT Cty Cổ phần TM
Khải Hoàn

2. Trần Thị Dung –
Phó chủ tịch
kiêm Tổng thư ký

Tiến sĩ CN chế biến thủy sản

3. Ông Trần Hữu Hiền –
Phó chủ tịch

Giám đốc Cty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bảy Hồng Hạnh

4. Ông Trương Quang Hiến –
Phó chủ tịch

Chủ tịch Hội nước mắm
Phan Thiết

5. Ông Trần Văn Quang –
Phó Chủ tịch

CT HĐQT Cty CP Hải sản Thái Bình

6. Ông Lê Ngọc Anh

GĐ Cty TNHH thực phẩm & thương mại dịch vụ Lê Gia

7. Nguyễn Thị Việt Anh

PGS.TS công nghệ lên men,
Viện Công nghiệp thực phẩm

8. Ông Huỳnh Ngọc Diệp

GĐ Cty Cổ phần Thủy sản 584

Nha Trang

9. Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tiến sĩ công nghệ thực phẩm

10. Ông Đặng Thành Điểm

GĐ Cty TNHH Sản xuất kinh doanh

nước mắm Hưng Thịnh

11. Ông Lê Trần Phú Đức

GĐ Công ty CP nước mắm Phan Thiết

12. Vũ Kim Hạnh

CT Hiệp hội Doanh nghiệp
hàng Việt Nam chất lượng cao

13. Ông Nguyễn Quốc Hùng

PGĐ Cty TNHH Chế biến
thực phẩm Hạnh Phúc

14. Ông Nguyễn Thanh Hùng

GĐ Cty CP Thủy sản Nghệ An

15. Ong Thị Kim Ngân

GĐ Cty TNHH Khai thác hải sản chế biến nước mắm Thanh Hà

16. Ông Phạm Văn Nhãn

CT HĐQT Cty CP Chế biến
dịch vụ thủy sản Cát Hải

17. Ông Nguyễn Thanh Phụng

GĐ Cty TNHH Sản xuất
nước mắm Thuận Hưng

18. Ông Đặng Thành Tài

GĐ Cty TNHH Hưng Thành

19. Nguyễn Thị Tịnh

GĐ Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh nước mắm Thanh Quốc

20. Ông Bùi Trắc Vinh

GĐ Cty TNHH Quang Hải

21. Ông Mai Đức Thịnh

GĐ kiêm CT HĐQT Cty CP chế biến

hải sản Nam Định

Ban Kiểm tra

1. Bà Nguyễn Thị Tịnh, GĐ Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh nước mắm Thanh Quốc
– Trưởng ban

2. Bà Ong Thị Kim Ngân, GĐ Cty TNHH Khai thác hải sản chế biến nước mắm Thanh Hà
– Phó ban

3. Ông Lê Ngọc Anh, GĐ Cty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia
– Thành viên

Ban Thường vụ

1. Bà Hồ Kim Liên

– CT Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc

– CT HĐQT Cty CP Thương mại

Khải Hoàn

2. Bà Trần Thị Dung
– Tiến sĩ công nghệ chế biến thủy sản

3. Ông Trần Hữu Hiền
– GĐ Cty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bảy Hồng Hạnh

4. Ông Trương Quang Hiến
– CT Hội nước mắm Phan Thiết
– Chủ DN tư nhân Hiến Nguyên

5. Ông Huỳnh Ngọc Diệp

GĐ Cty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang

6. Ông Trần Văn Quang
– GĐ Cty CP Hải sản Thái Bình

7. Bà Nguyễn Thị Tịnh
– Cố vấn Ban chấp hành Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc
– GĐ Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh nước mắm Thanh Quốc